Перейти на Главную страницу

[email protected]

ВНИМАНИЕ: примечания возле дат обозначают наличие свободных мест ('+' более 10 и '!' менее 10 мест)18.11.2016
Ми підтримали конкурс "Культура: Трансформація XXI ст."

Наша компанія виступила одним з спонсорів конкурсу студентських рекламних відеопроектів: "Культура: Трансформація XXI ст."

Основною метою конкурсу було: Розкрити творчий потенціал студентів та стимулювати нестандартне мислення у процесі створення рекламних роликів, спрямованих на промоції української культури; актуалізувати перед українською молоддю культурологічну тематику як фундаментальні основи формування національної ідентичності; національної свідомості і тотожності; налагодження міжвузівської комунікації.